Linea Psicopedagógica

A.

L'escola està reconeguda pel Dept. d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb el codi nº a8058179, i respón a un plantejament educatiu en funció de les necessitats de cada edat.

B.

Som conscients dels moments òptims per a determinats aprenentatges, tals com motricitat i lleguatge i defensem que "el període de formació d'un infant comença en el moment que neix", i l'actuació de l'adult envers a ell serà decisiva per que construeixi de forma rica i plena els fonaments de la seva personalitat.

C.

Som conscients també de la importància que té la família durant aquests primers anys, i sabem que el nen/a s'ha d'integrar en la societat en la qual li ha tocat viure, i per tal que això es produexi de forma satisfactòria, no descuidarem la formació d'hàbits i normes de convivència.

D.

En l'activiat i en el fer de cada dia, transmetem als nens i les nenes uns hàbits que els permetran aconseguir autonomia, seguretat i els facilitaran l'adquisició de nous aprenentatges en el seu progrés personal (menjar, ordre ..) A més insistim en l'importància de la convivència, ja que afavoreix la igualtat entre persones de diferents sexes, cultures i capacitats físiques o psíquiques.