Icono del sitio El petit vailet

Preus mensuals

ANUAL
• Manteniment centre, 1er pagament…………….105,00 €. (assegurances, calef…)
• Material, pel setembre…………. 80,00 €.
• Manteniment centre 2n.pag. el novembre……105,00 €.

MENSUALS:
• De 9’00h. a 12’00h. i de 15’15h. a 17’30h……………… 257,00 € (matins 205,00€)
• Servei de menjars, mensual…………………………………….140,00 €
• Els nens/es de 6 a 7 mesos que es portin el dinar
de casa, abonaran en concepte de menjador………….110,00 €
• Servei de 7’45h. a 9’00 h. ……………………………………….56,00 €
• Cada mitja hora diària, al mes ………………………………. 22,00 € (8’30 a 9h)
• En concepte d’agenda electrònica………………………………3,00 €
• En cas de pagar amb “Tikets”…………………………………… 6,00 €
** La “Tarifa Plana” queda establerta en 420.-€ ( 7:45h-18:30, menjar inclòs)
SERVEIS OPCIONALS :
• 1 dinar i berenar……………………..9,00
• 1 Desdejuni o berenar… ………….2,50
• 1 Hora de permanència…………… 6,00
• 1 Tarda o un matí…………………… 18,00
• 1 Matí + 1tarda………………………..15,00
• Lloguer del pati……………………….65,00
El curs Escolar, consta de 11 mensualitats a abonar, de setembre a juliol. El mes de Juliol
s’abonarà el primer pagament de manteniment del Centre.
Presentarem la següent documentació per garantir la plaça del vostre fill/a:

 1. Full preinscripció
 2. Carta de compromís educatiu
 3. Drets d’imatges i dades dels menors
 4. Fotocopia del DNI dels tutors legals i llibre de família
 5. Fotocopia del llibre de vacunes
 6. Fotocopia del número de compte amb IBAN i titulars
 7. Fotografià foto carnet
  RECORDEU QUE L’INSCRIPCIÓ ESTÀ OBERTA TOT L’ANY .
  Sol·licita Cita prèvia, per entrevista personal. 935555711
Salir de la versión móvil